Skip to main content

Oregon State Flag An official website of the State of Oregon »

Oregon Judicial Department Logo

Tin Tức Hữu Dụng bằng Việt Ngữ - Trang nhà

Tin Tức Hữu Dụng bằng Việt Ngữ dễ dàng dùng

Chào mừng quý vị đến mạng Tin Tức Hữu Dụng bằng Việt Ngữ của Bộ Tư Pháp Oregon (OJD). Dưới đây sẽ có vài tin tức bạn sẽ sử dụng được.

Form Icon

Các Đơn đã Được Dịch Toàn Tiểu Bang

Xem hết đơn bằng tiếng Việt. Đơn này đã được dịch qua bằng tiếng Việt để giúp bạn hiểu đơn bằng tiếng Anh. Bạn phải điền vào đơn tiếng Anh và nộp đơn đó lên tòa án.

Tìm tất cả các đơn bằng tiếng Việt .


Tất cả các đơn đã được dịch là để sử dụng làm hướng dẫn. Những mẫu đơn này đã được dịch để giúp bạn hiểu mẫu đơn bằng tiếng Anh.

 

Envelope Icon

Đơn Khiếu nại Thông Dịch Viên

Nếu ai nghĩ mình đã bị từ chối không cho tiếp cận đúng như ngôn ngữ của mình trong Bộ Phục Vụ Tư Pháp, chúng tôi muốn nghe từ bạn ngay lập tức. Nếu bạn có khiếu nại, xin vui lòng điền đơn khiếu nại trên mạng. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Khiếu nại thông dịch viên.

Pillar Icon

Phục vụ Khách hàng so với Lời Khuyên Pháp lý

Những vụ kiện tòa án có thể rất phức tạp. Nhân viên của tòa án KHÔNG THỂ cung cấp lời khuyên pháp lý, điền đơn cho bạn, hay kêu bạn nói những gì trong tòa án được. Nếu bạn cần giúp đỡ, xin liên lạc luật sư. . Xem tài liệu dưới đây để hiểu rõ khi nào tòa án có thể hay không có thể giúp đỡ bạn.

So sánh giữa phục vụ khách hàng
và lời khuyên pháp lý